Rasfoire documente

Regulamentul 269/02-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Regulamentul 270/02-apr-2009 privind autorizarea 6-fitazei ca aditiv în hrana puilor de găină pentru îngrăşat (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional Products Ltd reprezentat de DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Regulamentul 271/02-apr-2009 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază şi endo-1,4-beta-glucanază ca aditiv furajer pentru purceii înţărcaţi, puii de găină pentru îngrăşat, găinile ouătoare, curcanii pentru îngrăşat şi raţele pentru îngrăşat (titular al autorizaţiei BASF SE)

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Regulamentul 272/02-apr-2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Regulamentul 273/02-apr-2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar şi de derogare de la unele dispoziţii ale Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Regulamentul 274/02-apr-2009 de fixare a limitelor cantitative pentru exporturile de zahăr şi izoglucoză peste cotă până la sfârşitul anului de piaţă 2009-2010

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Regulamentul 275/02-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Directiva 2009/25/CE/02-apr-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte extinderea domeniului de utilizare a substanţei active piraclostrobin

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Decizia 2009/310/CE/02-apr-2009 de aprobare a cererilor de scutire de obligaţia de a întocmi un plan de gestionare a rezervelor de anghilă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului, depuse de Cipru, Malta, Austria, România şi Slovacia

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Decizia 2009/311/CE/02-apr-2009 de autorizare a statelor membre să prelungească autorizaţiile provizorii acordate pentru noile substanţe active topramezon, fluorură de sulfuril şi virusul mozaicului galben al dovlecelului - tulpină cu virulenţă mică

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Decizia 2009/312/CE/02-apr-2009 de modificare a Deciziei 2000/96/CE cu privire la reţelele de supraveghere specializate pentru bolile transmisibile

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Rectificare din 03-apr-2009 la Acţiunea Comună 2009/137/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de numire a unui Reprezentant Special al Uniunii Europene în Kosovo

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009

Rectificare din 03-apr-2009 la Directiva 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2009