Rasfoire documente

Acord din 09-dec-2008 între Comunitatea Europeană şi Statul Israel privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2009

Regulamentul 266/01-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2009

Regulamentul 267/01-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1295/2008 privind importul de hamei din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2009

Regulamentul 268/01-apr-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 264/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 aprilie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2009

Decizia 2009/305/CE/15-sep-2008 privind semnarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Statul Israel privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2009

Decizia 2009/306/CE/30-mar-2009 privind extinderea şi modificarea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi guvernul Statelor Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2009

Decizia 2009/307/CE/30-mar-2009 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Deutsche Bundesbank

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2009

Decizia 2009/308/CE/30-mar-2009 de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2009

Decizia 2009/309/CE/01-apr-2009 de abrogare a 13 decizii caduce din domeniul politicii piscicole comune

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2009