Rasfoire documente

Pozitia comuna 2009/314/PESC/06-apr-2009 de modificare a Poziţiei comune 2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcţionari din Belarus şi de abrogare a Poziţiei comune 2008/844/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2009

Decizia 2009/316/JAI/06-apr-2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2009

Decizia-Cadru 2009/315/JAI/26-feb-2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2009

Regulamentul 278/06-apr-2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără sarcină şi pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2009

Regulamentul 281/06-apr-2009 de suspendare a aplicării taxelor la import pentru anumite cantităţi de zahăr industrial pentru anul de piaţă 2009/2010

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2009

Regulamentul 277/06-apr-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2009

Regulamentul 279/06-apr-2009 de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2009

Regulamentul 280/06-apr-2009 de modificare a anexelor I, II, III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2009