Rasfoire documente

Regulamentul 17/12-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Decizia 2009/14/CE/17-dec-2008 de modificare a Deciziei 2006/636/CE de stabilire, pe stat membru, a defalcării anuale a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013 [notificată cu numărul C(2008) 8370]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Decizia 2009/15/CE/19-dec-2008 de respingere a unei cereri de înregistrare în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (Dziugas) (IGP) [notificată cu numărul C(2008) 8423] (Numai textul în limba lituaniană este autentic)

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Decizia 2009/16/CE/19-dec-2008 de respingere a unei cereri de înregistrare în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (Germantas) (IGP) [notificată cu numărul C(2008) 8430] (Numai textul în limba lituaniană este autentic)

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Decizia 2009/17/CE/19-dec-2008 de instituire a Comitetului de experţi privind detaşarea lucrătorilor

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Decizia 2009/18/CE/22-dec-2008 privind conformitatea standardului EN 1273:2005 referitor la premergătoarele pentru copii cu cerinţa generală de siguranţă din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi publicarea trimiterii la standard în Jurnalul Oficial [notificată cu numărul C(2008) 8616] (Text cu relevanţă pentru SEE)

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Decizia 2009/19/CE/09-ian-2009 de modificare a Deciziei 2008/655/CE de aprobare a planurilor de vaccinare de urgenţă împotriva bolii limbii albastre în anumite state membre şi de stabilire a nivelului contribuţiei financiare comunitare pentru 2007 şi 2008 [notificată cu numărul C(2008) 8966] (Numai textele în limbile cehă, daneză, franceză, germană, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă şi suedeză sunt autentice)

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Rectificare din 13-ian-2009 la Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Directiva 2008/101/CE/19-nov-2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009