Rasfoire documente

Decizia 2009/187/CE, Euratom/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea III - Comisia

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea II - Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/185/CE, Euratom/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea I - Parlamentul European

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea I - Parlamentul European

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/186/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea II - Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea III - Comisia

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/188/CE, Euratom/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/189/CE, Euratom/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Energie Inteligentă aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/190/CE, Euratom/22-apr-2008 privind închiderea conturilor referitoare la execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea III - Comisia

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/191/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea IV - Curtea de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea IV - Curtea de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/192/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea V - Curtea de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea V - Curtea de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/193/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea VI - Comitetul Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea VI - Comitetul Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/194/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea VII - Comitetul Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea VII - Comitetul Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/195/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea VIII - Ombudsmanul European

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea VIII - Ombudsmanul European

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/196/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea IX -Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/197/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/198/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/199/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene de Formare aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene de Formare aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/200/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Fundaţiei Europene de Formare pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/201/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/202/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/203/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/204/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/205/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/206/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/207/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/208/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/209/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (fostul Observator European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe) aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (fostul Observator European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe) aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/210/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (fostul Observator European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe) aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/211/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/212/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/213/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/214/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/215/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/216/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/217/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/218/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/219/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/220/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/221/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/222/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/223/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/224/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/225/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/226/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/227/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/228/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/229/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/230/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/231/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Eurojust aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Eurojust aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/232/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Eurojust pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/233/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/234/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Colegiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/235/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului celui de-al şaselea, de-al şaptelea, de-al optulea şi de-al nouălea Fond european de dezvoltare aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului celui de-al şaselea, de-al şaptelea, de-al optulea şi de-al nouălea Fond european de dezvoltare pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/236/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor aferente celui de-al şaselea, de-al şaptelea, de-al optulea şi de-al nouălea Fond european de dezvoltare pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/237/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/238/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009