Rasfoire documente

Regulamentul 219/11-mar-2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, a unor acte care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2009

Regulamentul 218/11-mar-2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2009

Regulamentul 217/11-mar-2009 privind furnizarea de statistici referitoare la capturile de peşte şi la activitatea piscicolă de către statele membre care pescuiesc în Atlanticul de Nord-Vest (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2009

Regulamentul 216/11-mar-2009 privind transmiterea statisticilor cu privire la capturile nominale de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2009

Regulamentul 223/11-mar-2009 privind statisticile europene şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare şi a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2009

Regulamentul 220/11-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2009

Regulamentul 221/11-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 referitor la statisticile privind deşeurile, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2009

Regulamentul 222/11-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare referitoare la comerţul cu mărfuri între statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2009

Rectificare din 31-mar-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată şi de modificare a Directivei 2001/ 83/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 726/2004

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2009