Rasfoire documente

Regulamentul 255/26-mar-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2009

Regulamentul 256/23-mar-2009 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri aplicabile substanţelor azoxistrobin şi fludioxonil din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2009

Regulamentul 257/24-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 în privinţa fişei de informaţii suplimentare pentru notificarea ajutoarelor pentru pescuit şi acvacultură

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2009

Regulamentul 258/26-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui şi al produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2009

Decizia 2009/297/CE/26-mar-2009 de modificare a Deciziei 2008/866/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2009

Decizia 2009/298/CE/26-mar-2009 de prelungire a validităţii Deciziei 2006/502/CE prin care se solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii sunt introduse pe piaţă şi să interzică introducerea pe piaţă a brichetelor fantezie

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2009

Decizia-Cadru 2009/299/JAI/26-feb-2009 de modificare a Deciziilor-cadru 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI şi 2008/947/JAI, de consolidare a drepturilor procedurale ale persoanelor şi de încurajare a aplicării principiului recunoaşterii reciproce cu privire la deciziile pronunţate în absenţa persoanei în cauză de la proces

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2009