Rasfoire documente

Regulamentul 252/25-mar-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2009

Regulamentul 253/25-mar-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2009

Regulamentul 254/25-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRIC) 12

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2009

Decizia 2009/295/CE/18-mar-2009 de ajustare a coeficienţilor corectori aplicabili de la 1 februarie 2008, 1 martie 2008, 1 aprilie 2008, 1 mai 2008 şi 1 iunie 2008 remuneraţiilor funcţionarilor, agenţilor temporari şi agenţilor contractuali ai Comunităţilor Europene repartizaţi în ţările terţe

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2009

Decizia 2009/296/CE/25-mar-2009 de instituire a unui program specific de control şi inspecţie privind refacerea stocurilor de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2009