Rasfoire documente

Regulamentul 239/20-mar-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2009

Regulamentul 240/20-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1282/2006 în ceea ce priveşte licenţele de export şi restituirile la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2009

Regulamentul 241/20-mar-2009 de deschidere a unei reexaminări în ceea ce priveşte un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1911/2006 al Consiliului de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de soluţii de uree şi de azotat de amoniu originare, inter alia, din Rusia, de abrogare a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această ţară şi de impunere a obligativităţii de înregistrare a acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2009

Regulamentul 242/20-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2009

Decizia 2009/252/CE/11-mar-2009 privind derogări de la anumite prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de întreprindere în scopuri statistice

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2009

Decizia 2009/253/CE/19-mar-2009 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA) şi în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA)

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2009

Decizia 2009/254/CE/20-mar-2009 de modificare a Deciziei 2008/855/CE în ceea ce priveşte măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în Germania

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2009

Decizia 2009/25/CE/20-mar-2009 de modificare a Deciziei 2003/135/CE în ceea ce priveşte planurile de eradicare şi vaccinare de urgenţă împotriva pestei porcine clasice la porcii sălbatici din anumite zone din landurile Renania de Nord-Westfalia şi Renania-Palatinat (Germania)

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2009

Rectificare din 21-mar-2009 la Regulamentul (CE) nr. 77/2009 al Comisiei din 26 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2009