Rasfoire documente

Regulamentul 232/19-mar-2009 privind autorizarea unei noi utilizări a Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 ca aditiv furajer pentru bivoliţele de lapte (titular al autorizaţiei Societe Industrielle Lesaffre)

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 224/19-mar-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 234/19-mar-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 233/19-mar-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 225/19-mar-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii martie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 226/19-mar-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii martie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 227/19-mar-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii martie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 228/19-mar-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii martie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre originară din Israel

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 229/19-mar-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii martie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 pentru carnea de pasăre originară din Turcia

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 230/19-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 382/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1786/2003 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei furajelor uscate

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 231/19-mar-2009 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 800/1999 în ceea ce priveşte stabilirea ratei de restituire pentru zahăr în cazul livrărilor menţionate la articolele 36 şi 44 din respectivul regulament, efectuate în perioada 1-25 septembrie 2008

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 235/19-mar-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 236/19-mar-2009 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 237/19-mar-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui şi produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Regulamentul 238/19-mar-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie a untului pentru prima invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Decizia 2009/249/CE/16-mar-2009 privind numirea preşedintelui Comitetului consultativ european pentru guvernantă statistică

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Decizia 2009/250/CE/16-mar-2009 de numire a trei membri în cadrul Comitetului consultativ european pentru guvernantă statistică

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Decizia 2009/251/CE/17-mar-2009 prin care se solicită statelor membre să se asigure că produsele care conţin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009

Rectificare din 20-mar-2009 la Decizia 2009/242/CE a Consiliului din 16 martie 2009 de numire a unui membru italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2009