Rasfoire documente

Regulamentul 208/17-mar-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2009

Regulamentul 209/17-mar-2009 de interzicere a pescuitului de peşte pescar în zonele VIIIc, IX şi X, precum şi în apele comunitare din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2009

Decizia 2009/242/CE/16-mar-2009 de numire a unui membru italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2009

Decizia 2009/243/CE/03-mar-2009 privind poziţia Comunităţii referitoare la Decizia nr. 1/2008 a Comitetului mixt pentru SACE, instituit în temeiul Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre şi Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru, Norvegia, România, Serbia şi Misiunea administraţiei interimare a Naţiunilor Unite în Kosovo privind înfiinţarea unui spaţiu aerian comun european (SACE), de modificare a anexei I la acord

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2009

Decizia 2009/244/CE/16-mar-2009 privind introducerea pe piaţă, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a unei garoafe de grădină (Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12) modificată genetic pentru schimbarea culorii florii

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2009

Decizia BCE/2009/4/06-mar-2009 cu privire la derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 958/2007 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (BCE/2007/8) (2009/245/CE)

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2009

Rectificare din 07-iun-1999 de modificare a Directivei 89/398/CEE de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unei alimentaţii speciale

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2009