Rasfoire documente

Regulamentul 200/16-mar-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2009

Regulamentul 201/16-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate şi a condiţiilor de carantină

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2009

Regulamentul 202/16-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 600/2005 în ceea ce priveşte utilizarea preparatului de Bacillus licheniformis DSM 5749 şi Bacillus subtilis DSM 5750 în furajele combinate care conţin lasalocid sodic

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2009

Regulamentul 203/16-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1137/2007 în ceea ce priveşte utilizarea aditivului furajer Bacillus subtilis (O35) în furajele care conţin decochinat şi narasin/nicarbazin

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2009

Regulamentul 204/16-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului în ceea ce priveşte prelungirea contingentelor tarifare comunitare pentru produse din iută şi fibre de nucă de cocos şi pentru a se lua în considerare modificările aduse Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2009

Regulamentul 205/16-mar-2009 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Riso Nano Vialone Veronese (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2009

Decizia 2009/239/CE/10-dec-2008 privind ajutorul de stat C 60/07 acordat de Italia în beneficiul întreprinderii Fluorite di Silius s.p.a.

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2009

Decizia 2009/240/CE/04-mar-2009 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2009

Decizia 2009/241/CE/16-mar-2009 privind neincluderea triflumuronului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2009