Rasfoire documente

Decizia 20/05-feb-2009 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăţilor comerciale) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 15/05-feb-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 16/05-feb-2009 de modificare a anexei XIX (Protecţia consumatorilor) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 17/05-feb-2009 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 18/05-feb-2009 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 19/05-feb-2009 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăţilor comerciale) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 3/05-feb-2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 14/05-feb-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Regulamentul 210/18-mar-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 2/05-feb-2009 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Regulamentul 211/18-mar-2009 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii martie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1399/2007 pentru importul de cârnaţi şi anumite produse din carne originare din Elveţia

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 5/05-feb-2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Regulamentul 212/18-mar-2009 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii martie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 pentru carnea de porc

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Regulamentul 213/18-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1003/2005 în ceea ce priveşte controlul şi testarea salmonelei în efectivele de reproducţie din specia Gallus gallus şi de curcani

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Regulamentul 214/18-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1800/2004 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a aditivului furajer Cycostat 66G

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Regulamentul 215/18-mar-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 246/16-feb-2009 privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 2009/247/CE/16-mar-2009 de modificare a Deciziei 2003/322/CE în ceea ce priveşte hrănirea anumitor specii de păsări necrofage în Bulgaria cu anumite materiale de categoria 1

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 2009/248/CE/18-mar-2009 de modificare a Deciziei 2008/185/CE cu privire la condiţiile de sănătate animală pentru comerţul cu porci între statele membre sau regiunile acestora indemne de boala Aujeszky

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 154/07/COL/03-mai-2007 privind modificarea pentru a şaizeci şi treia oară a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutorului de stat

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 1/05-feb-2009 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 4/05-feb-2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 6/05-feb-2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 7/05-feb-2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 8/05-feb-2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) şi a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 9/05-feb-2009 de modificare a anexei VI (Securitate socială) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 10/05-feb-2009 de modificare a anexei VI (Securitate socială) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 11/05-feb-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 12/05-feb-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 13/05-feb-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009