Rasfoire documente

Regulamentul 15/08-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 367/2006 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de folii din polietilenă tereftalată (PET) originare din India şi a Regulamentului (CE) nr. 1292/2007 privind instituirea unei taxe antidumping definitive la importurile de folii din polietilen tereftalat (PET) originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Decizia 2009/11/CE/19-dec-2008 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Spania

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Regulamentul 16/09-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Directiva 2008/128/CE/22-dec-2008 de stabilire a unor criterii de puritate specifice pentru coloranţii autorizaţi pentru utilizarea în produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Decizia 2009/10/CE/02-dec-2008 de stabilire a unui formular de raport privind accidentele majore în temeiul Directivei 96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Decizia 2009/12/CE/19-dec-2008 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Danemarca

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Decizia 1/23-dec-2008 A COMITETULUI MIXT VETERINAR INSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ŞI CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ PRIVIND COMERŢUL CU PRODUSE AGRICOLE cu privire la modificarea apendicelor 2, 3, 4, 5, 6 şi 10 la anexa 11 la acord

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Rectificare din 10-ian-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1077/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea şi comunicarea electronică a datelor referitoare la activităţile de pescuit şi dispozitivele de teledetecţie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1566/2007

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009