Rasfoire documente

Regulamentul 188/09-mar-2009 de încheiere a reexaminării intermediare parţiale a măsurilor antidumping aplicabile la importurile de transpalete manuale şi componente principale ale acestora, originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2009

Regulamentul 189/09-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1425/2006 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile unor saci şi pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză şi din Thailanda şi de închidere a procedurii privind importurile unor saci şi pungi din materiale plastice originare din Malaezia

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2009

Regulamentul 190/11-mar-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2009

Regulamentul 191/11-mar-2009 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 2 şi 6 martie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2009

Regulamentul 192/11-mar-2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor cu privire la schimbul de date confidenţiale între Comisie (Eurostat) şi statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2009

Regulamentul 193/11-mar-2009 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2009

Regulamentul 194/11-mar-2009 de instituire a unei taxe compensatorii provizorii asupra importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2009

Decizia 2009/180/CE/11-mar-2009 privind publicarea cu o restricţie a referinţei standardului EN 12312-9:2005 ''Echipament pentru deservire aeronave la sol - Cerinţe specifice - Partea 9: Încărcătoare de containere/palete'' în conformitate cu Directiva 98/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2009

Actiunea comuna 2009/181/PESC/11-mar-2009 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2009

Decizia 5/2008/CP/04-dec-2008 de modificare si a Deciziei nr. 5/2004/CP şi a Deciziei nr. 1/2007/CP ale Comitetului permanent de instituire a principiului de repartizare a costurilor pentru mecanismul financiar al SEE

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2009

Rectificare din 12-mar-2009 la Directiva 96/96/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2009