Rasfoire documente

Pozitia comuna 2009/175/PESC/05-mar-2009 de modificare a Poziţiei comune 2003/495/PESC cu privire la Irak

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2009

Regulamentul 175/05-mar-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2009

Regulamentul 176/05-mar-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2009

Regulamentul 177/05-mar-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2009

Regulamentul 178/05-mar-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2009

Decizia 2009/173/CE/05-iun-2007 privind semnarea şi punerea în aplicare cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, încheiat pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2009

Protocol din 09-dec-2008 LA ACORDUL DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, încheiat pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2009

Decizia 2009/174/CE/21-oct-2008 privind măsura C 35/04 implementată de Ungaria pentru Postabank şi Takarekpenztar Rt./Erste Bank Hungary Nyrt.

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2009