Rasfoire documente

Regulamentul 173/04-mar-2009 de stabilire a taxelor la import aplicabile orezului semialbit sau albit începând cu 5 martie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2009

Regulamentul 169/26-feb-2009 privind aplicarea regulilor de concurenţă transporturilor feroviare, rutiere şi pe căile navigabile interioare

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2009

Regulamentul 170/04-mar-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2009

Regulamentul 171/04-mar-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru usturoi în subperioada 1 iunie-31 august 2009

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2009

Regulamentul 172/04-mar-2009 de stabilire a taxelor la import aplicabile anumitor tipuri de orez decorticat începând cu 5 martie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2009

Regulamentul 174/04-mar-2009 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 23 şi 27 februarie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2009

Decizia 2009/171/CE/10-feb-2009 de modificare a listei A din anexa 2 la Instrucţiunile consulare comune privind vizele pentru misiunile diplomatice şi funcţiile consulare, în ceea ce priveşte necesitatea deţinerii unei vize de către titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu indoneziene

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2009

Rectificare din 05-mar-2009 la Decizia 2008/421/CE a Consiliului din 5 iunie 2008 privind aplicarea în Confederaţia Elveţiană a dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2009