Rasfoire documente

Regulamentul 166/27-feb-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 martie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2009

Regulamentul 165/27-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2009

Decizia 2009/166/CE/27-nov-2008 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind precursorii de droguri şi substanţele folosite frecvent la fabricarea ilicită a stupefiantelor sau substanţelor psihotrope

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2009

Acord din 30-ian-2009 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind precursorii de droguri şi substanţele folosite frecvent la fabricarea ilicită a stupefiantelor şi substanţelor psihotrope

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2009

Decizia 2009/167/CE/26-feb-2009 de modificare a Deciziei din 27 martie 2000 de autorizare a directorului Europol să iniţieze negocieri cu privire la acordurile cu state terţe şi cu organisme din afara Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2009

Decizia 2009/168/CE, Euratom/26-feb-2009 de numire a unui membru german în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2009

Decizia 2009/169/CE, Euratom/25-feb-2009 de numire a unui judecător la Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2009