Rasfoire documente

Regulamentul 161/26-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2009

Regulamentul 160/23-feb-2009 de modificare a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2009

Regulamentul 162/26-feb-2009 de modificare a anexelor III şi X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2009

Regulamentul 163/26-feb-2009 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2009

Decizia 2009/161/CE/25-sep-2008 de aprobare în numele Comunităţii a anexei 8 la Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2009

Decizia 2009/162/CE/26-feb-2009 de modificare a Deciziei 2005/51/CE cu privire la perioada în care pământul contaminat cu pesticide sau cu poluanţi organici persistenţi poate fi introdus în Comunitate în scopul decontaminării

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2009

Decizia 2009/163/CE/26-feb-2009 de modificare a Deciziei 1999/217/CE cu privire la registrul substanţelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2009

Pozitia comuna 2009/164/PESC/26-feb-2009 de reînnoire a măsurilor stabilite în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPII)

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2009

Regulamentul 164/26-feb-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 951/2006 în ceea ce priveşte dovada ajungerii la destinaţie a exporturilor peste cotă în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2009