Rasfoire documente

Acord din 09-dec-2008 între Comunitatea Europeană şi Republica Armenia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2009

Regulamentul 148/20-feb-2009 de abrogare a 11 regulamente caduce din domeniul politicii piscicole comune

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2009

Regulamentul 145/20-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2009

Regulamentul 146/20-feb-2009 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 2076/2005 cu privire la importurile de produse pescăreşti din Camerun

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2009

Regulamentul 149/20-feb-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 214/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia pe piaţa laptelui praf degresat

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2009

Regulamentul 150/20-feb-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 619/2008 de deschidere a unei invitaţii permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2009

Regulamentul 151/20-feb-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 619/2008 de deschidere a unei invitaţii permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2009

Decizia 2009/149/CE/27-nov-2008 privind semnarea Acordului între Comunitatea Europeană şi Republica Armenia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2009

Decizia 2009/150/CE/25-ian-2006 privind ajutorul de stat C 54/03 (ex N 194/02) pe care intenţionează să îl pună în aplicare Republica Federală Germania cu privire la un mecanism de rambursare legat de introducerea unui sistem de taxe de trecere pentru vehiculele grele de marfă pe autostrăzile din Germania

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2009

Decizia 2009/151/CE/20-feb-2009 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului cu privire la rubrica referitoare la Botswana în lista cu ţări terţe sau cu regiuni ale acestora din care sunt autorizate importurile în Comunitate de anumite categorii de carne proaspătă

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2009

Regulamentul 147/20-feb-2009 privind definirea zonelor de destinaţie pentru restituirile la export sau taxele de export şi anumite licenţe de export pentru cereale şi orez

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2009