Rasfoire documente

Regulamentul 157/25-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2009

Regulamentul 158/25-feb-2009 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 16 şi 20 februarie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2009

Regulamentul 159/25-feb-2009 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Chabichou du Poitou (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2009

Decizia 2009/157/CE/16-iul-2008 privind măsura de ajutor pusă în aplicare de Franţa în favoarea grupului IFP [C 51/05 (ex. NN 84/05)]

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2009

Decizia 2009/158/CE/23-feb-2009 privind adoptarea planului de lucru pe 2009 pentru punerea în aplicare a celui de Al doilea program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2008-2013) şi privind criteriile de selecţie, de atribuire şi alte criterii pentru contribuţiile financiare la acţiunile acestui program

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2009

Decizia 2009/159/CE/25-feb-2009 de acordare a unei derogări în favoarea Austriei în conformitate cu Decizia 2008/671/CE privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvenţe 5 875-5 905 MHz pentru aplicaţiile sistemelor inteligente de transport (SIT) legate de siguranţă

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2009

Orientarea BCE/2008/31/19-dec-2008 de modificare a Orientării BCE/2007/9 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2009