Rasfoire documente

Regulamentul 7/07-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Regulamentul 8/07-ian-2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1 ianuarie 2009-2 ianuarie 2009 în cadrul subcontingentului III din cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Regulamentul 9/07-ian-2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1 ianuarie 2009-2 ianuarie 2009 în cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 969/2006 pentru porumb

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Regulamentul 10/07-ian-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Regulamentul 11/07-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2008 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 ianuarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Regulamentul 12/07-ian-2009 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 29 decembrie 2008 şi 2 ianuarie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Decizia 2009/6/CE/17-dec-2008 de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE şi 2007/25/CE privind gripa aviară cu privire la perioada lor de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Decizia 2009/7/CE/18-dec-2008 privind contribuţia financiară a Comunităţii pentru 2008 la cheltuielile suportate de Grecia, Spania şi Italia pentru achiziţionarea şi modernizarea de nave şi aeronave utilizate pentru inspecţia şi supravegherea activităţilor de pescuit [notificată cu numărul C(2008) 8431] (Numai textele în limbile italiană, greacă şi spaniolă sunt autentice)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009