Rasfoire documente

Decizia 2009/144/CE/19-feb-2009 de prelungire a perioadei de aplicare a măsurilor din Decizia 2002/148/CE de încheiere a consultărilor cu Zimbabwe în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2009

Regulamentul 139/19-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2009

Regulamentul 140/19-feb-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2009

Regulamentul 141/19-feb-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2009

Regulamentul 142/19-feb-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2009

Regulamentul 143/19-feb-2009 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2009

Regulamentul 144/19-feb-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui şi produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2009

Decizia 2009/145/CE/10-dec-2008 privind ajutorul de stat C 15/06 (ex. N 291/2000) pe care Franţa intenţionează să îl pună în aplicare în favoarea Pilkington / Interpane

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2009

Decizia 2009/146/CE/19-feb-2009 privind numirea membrilor şi consilierilor comitetelor ştiinţifice şi a corpului de consilieri instituite prin Decizia 2008/721/CE

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2009

Decizia 2009/147/CE/19-feb-2009 privind o contribuţie financiară comunitară pentru anul 2008 destinată să acopere cheltuielile suportate de Germania, Ţările de Jos şi Slovenia în scopul combaterii organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2009

Decizia 2009/148/CE/19-feb-2009 de modificare a Deciziei 2008/883/CE cu privire la Brazilia referitoare la data la care sunt autorizate importurile în Comunitate de anumite categorii de carne proaspătă de bovine

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2009

Rectificare din 20-feb-2009 la Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerinţele de sănătate animală care reglementează schimburile şi importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun, în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2009