Rasfoire documente

Regulamentul 137/18-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2009

Regulamentul 138/18-feb-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 826/2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2009

Directiva 2009/11/CE/18-feb-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţelor bensulfuron, 5-nitroguaiacolat de sodiu, o-nitrofenolat de sodiu, p-nitrofenolat de sodiu şi tebufenpirad ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2009

Decizia 2009/140/CE/10-feb-2009 privind nepublicarea referinţei standardului EN 3-9:2006 ''Stingătoare de incendiu portative - partea 9: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru rezistenţa la presiune a stingătoarelor cu CO2'' în conformitate cu Directiva 97/23/CE referitoare la echipamentele sub presiune

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2009

Decizia 2009/141/CE/13-feb-2009 privind devansarea termenului de plată a celei de-a doua tranşe a ajutorului pentru restructurare acordat pentru anul de comercializare 2008/2009 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2009

Decizia 2009/142/CE/18-feb-2009 privind o contribuţie financiară a Comunităţii la măsurile de urgenţă luate pentru combaterea gripei aviare în Regatul Unit în 2008

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2009

Decizia 2009/143/CE/18-feb-2009 privind o contribuţie financiară comunitară la măsurile de urgenţă de combatere a gripei aviare în Danemarca în 2008

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2009