Rasfoire documente

Actiunea comuna 2009/137/PESC/16-feb-2009 de numire a unui Reprezentant Special al Uniunii Europene în Kosovo

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Actiunea comuna 2009/132/PESC/16-feb-2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Regulamentul 133/16-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Regulamentul 134/16-feb-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte anexa XI

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Decizia 2009/127/CE/18-dec-2008 privind încheierea Acordului de cooperare între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, referitor la combaterea fraudei şi a oricăror altor activităţi ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale acestora

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Acord din 26-oct-2004 DE COOPERARE între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale desfăşurate în detrimentul intereselor financiare ale acestora

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Act Final din 18-dec-2008 ACT FINAL din 18 decembrie 2008

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Actiunea comuna 2009/128/PESC/16-feb-2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru regiunea Marilor Lacuri Africane

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Actiunea comuna 2009/129/PESC/16-feb-2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Actiunea comuna 2009/130/PESC/16-feb-2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Actiunea comuna 2009/131/PESC/16-feb-2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Actiunea comuna 2009/133/PESC/16-feb-2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Actiunea comuna 2009/134/PESC/16-feb-2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Actiunea comuna 2009/135/PESC/16-feb-2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Actiunea comuna 2009/136/PESC/16-feb-2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Rectificare din 17-feb-2009 la Regulamentul (CE) nr. 77/2009 al Comisiei din 26 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Pozitia comuna 2009/138/PESC/16-feb-2009 privind măsuri restrictive împotriva Somaliei şi de abrogare a Poziţiei comune 2002/960/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Pozitia comuna 2009/139/PESC/16-feb-2009 de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009