Rasfoire documente

Regulamentul 128/13-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2009

Regulamentul 129/13-feb-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 197/2006 cu privire la validitatea măsurilor tranzitorii referitoare la alimente vechi

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2009

Regulamentul 130/13-feb-2009 de excludere a subdiviziunilor ICES 27 şi 28.2 de la anumite limitări ale eforturilor de pescuit şi obligaţii de înregistrare pentru anul 2009, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică şi pentru unităţile piscicole de exploatare a rezervelor respective

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2009

Regulamentul 131/13-feb-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 105/2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia pe piaţa untului

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2009

Regulamentul 132/13-feb-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 februarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2009

Directiva 2009/9/CE/10-feb-2009 de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2009

Directiva 2009/10/CE/13-feb-2009 de modificare a Directivei 2008/84/CE de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2009

Decizia 2009/126/CE/13-feb-2009 privind contribuţia financiară comunitară la programul pentru controlul organismelor dăunătoare plantelor şi produselor din plante în departamentele franceze de peste mări pentru anul 2009

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2009