Rasfoire documente

Rectificare din 13-feb-2009 la Agreement between the European Community and the Russian Federation on readmission

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2009

Regulamentul 126/12-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2009

Regulamentul 127/12-feb-2009 de stabilire a procedurii şi a condiţiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de către agenţiile de plăţi sau de către agenţiile de intervenţie

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2009

Decizia 2009/121/CE/18-dec-2008 de respingere a propunerii Comisiei privind un regulament al Consiliului de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte folosirea substanţelor antimicrobiene cu scopul de a elimina contaminarea suprafeţei carcaselor de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2009

Decizia 2009/122/CE/10-feb-2009 de numire a unui membru al Regatului Unit în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2009

Decizia 2009/123/CE/10-feb-2009 de numire a unui supleant portughez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2009

Decizia 2009/124/CE/04-feb-2009 privind numirea de membri reprezentanţi ai sectorului privat în grupul de experţi în materie de preţuri de transfer, denumit Forumul mixt pentru preţurile de transfer

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2009

Decizia 2009/125/CE/12-feb-2009 privind o contribuţie financiară a Comunităţii în vederea combaterii pestei micilor rumegătoare în Maroc

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2009

Rectificare din 13-feb-2009 la Agreement between the European Community and the Russian Federation on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2009