Rasfoire documente

Decizia 166/08/COL/12-mar-2008 privind presupusul ajutor de stat în ceea ce priveşte industria norvegiană de tăiere a renilor (Norvegia)

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2009

Decizia 167/08/COL/12-mar-2008 privind presupusul ajutor de stat ilegal acordat întreprinderii Troms Tre AS (Norvegia)

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2009

Regulamentul 125/11-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2009

Decizia 2009/117/CE /07-apr-2008 privind semnarea şi aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Nepalului privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2009

Acord din 23-ian-2009 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Nepalului privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2009

Decizia 2009/118/CE/10-feb-2009 privind autorizarea Republicii Cehe şi a Republicii Federale Germania de a aplica unele măsuri derogatorii de la dispoziţiile articolului 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2009

Decizia 2009/119/CE/10-feb-2009 de numire a unui membru german şi a unui supleant german în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2009

Recomandarea 2009/120/Euratom/11-feb-2009 privind implementarea sistemului de evidenţă contabilă şi control al materialelor nucleare de către operatorii instalaţiilor nucleare

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2009

Decizia 301/08/COL/21-mai-2008 de modificare a listei incluse la punctul 39 din partea 1.2 a capitolului I din anexa I la Acordul SEE care enumeră punctele de control la frontieră în Islanda şi Norvegia autorizate pentru controale sanitar-veterinare ale animalelor vii şi produselor de origine animală din ţări terţe şi de abrogare a Deciziei nr. 378/07/COL a Autorităţii de Supraveghere a AELS din 12 septembrie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2009

Decizia 302/08/COL/21-mai-2008 cu privire la statutul Norvegiei în ceea ce priveşte necroza hematopoietică infecţioasă şi septicemia hemoragică virală şi de abrogare a Deciziei nr. 71/94/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere din 27 iunie 1994, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia nr. 244/02/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere din 11 decembrie 2002

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2009