Rasfoire documente

Regulamentul 122/10-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Regulamentul 123/10-feb-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1266/2007 în ceea ce priveşte condiţiile pentru deplasările de animale în interiorul aceleiaşi zone cu acces reglementat şi condiţiile pentru derogările de la interdicţia de ieşire a animalelor stabilită în Directiva 2000/75/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Regulamentul 124/10-feb-2009 de stabilire a limitelor maxime pentru prezenţa coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanţe în furajele nevizate

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Directiva 2009/7/CE/10-feb-2009 de modificare a anexelor I, II, IV şi V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Directiva 2009/8/CE/10-feb-2009 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Decizia 2009/109/CE/09-feb-2009 privind organizarea unui experiment temporar privind aplicarea anumitor derogări în vederea comercializării amestecurilor de seminţe destinate folosirii ca plante furajere în conformitate cu Directiva 66/401/CEE a Consiliului, pentru a determina dacă anumite specii care nu sunt enumerate în Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE sau 2002/57/CE ale Consiliului îndeplinesc condiţiile pentru a fi incluse în articolul 2 alineatul (1) punctul A din Directiva 66/401/CEE

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Decizia 2009/110/CE/10-feb-2009 privind o contribuţie financiară comunitară la măsurile de urgenţă de combatere a bolii de Newcastle în Germania în 2008

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Decizia 2009/111/CE/10-feb-2009 privind publicarea referinţei standardului EN 3-8:2006 ''Stingătoare de incendiu portative - partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bar'' în conformitate cu Directiva 97/23/CE referitoare la echipamentele sub presiune

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Recomandarea 2009/112/CE/10-feb-2009 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al şaptelea FED) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Recomandarea 2009/113/CE/10-feb-2009 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al optulea FED) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Recomandarea 2009/114/CE/10-feb-2009 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al nouălea FED) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Rectificare din 11-feb-2009 la Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Pozitia comuna 2009/116/PESC/10-feb-2009 de extindere a duratei de aplicare şi de modificare a Poziţiei comune 2004/133/PESC privind măsurile restrictive împotriva extremiştilor din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Decizia 1/16-dec-2008 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerian (2009/115/CE)

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009