Rasfoire documente

Pozitia comuna 2008/109/PESC/12-feb-2008 privind măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2008

Regulamentul 124/12-feb-2008 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1535/2003 în ceea ce priveşte perioadele de livrare a perelor pentru anul de comercializare 2007-2008

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2008

Regulamentul 122/12-feb-2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2008

Actiunea comuna 2008/106/PESC/12-feb-2008 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2008

Actiunea comuna 2008/107/PESC/12-feb-2008 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2008

Actiunea comuna 2008/108/PESC/12-feb-2008 de modificare şi prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în regiunea Marilor Lacuri Africane

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2008

Actiunea comuna 2008/110/PESC/12-feb-2008 de modificare şi prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2008

Regulamentul 123/12-feb-2008 de modificare şi corectare a anexei VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producţie agricolă ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agricole şi alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2008

Decizia 2008/105/CE/11-feb-2008 de modificare a Deciziei 2004/432/CE de aprobare a planurilor de monitorizare a reziduurilor, prezentate de ţările terţe în conformitate cu Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2008