Rasfoire documente

Decizia 2008/907/CE/03-nov-2008 de stabilire a garanţiilor sanitare privind transportul ecvideelor provenite dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera c) din Directiva 91/496/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327 din 2008

Directiva 2008/104/CE/19-nov-2008 privind munca prin agent de muncă temporară

publicat in Jurnalul Oficial 327 din 2008

Decizia-Cadru 2008/909/JAI/27-nov-2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 327 din 2008

Regulamentul 1207/28-nov-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 639/2004 privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice ale Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 327 din 2008

Regulamentul 1208/04-dec-2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 327 din 2008

Regulamentul 1209/04-dec-2008 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 327 din 2008

Directiva 2008/103/CE/19-nov-2008 de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori în ceea ce priveşte introducerea pe piaţă a bateriilor şi a acumulatorilor

publicat in Jurnalul Oficial 327 din 2008

Decizia 2008/903/CE/27-nov-2008 privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în Confederaţia Elveţiană

publicat in Jurnalul Oficial 327 din 2008

Decizia 2008/904/CE/27-nov-2008 de numire a unui membru olandez şi a doi supleanţi olandezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 327 din 2008

Decizia 2008/905/CE/27-nov-2008 de modificare a anexei 13 la Instrucţiunile consulare comune privind completarea autocolantelor de viză

publicat in Jurnalul Oficial 327 din 2008

Decizia 2008/906/CE/27-nov-2008 de numire a doi membri danezi şi a doi supleanţi danezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 327 din 2008

Decizia 2008/908/CE/28-nov-2008 de autorizare a unor state membre să îşi revizuiască programul anual de monitorizare a ESB

publicat in Jurnalul Oficial 327 din 2008

Rectificare din 05-dec-2008 la Directiva 93/92/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind montarea dispozitivelor de iluminat şi semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roţi

publicat in Jurnalul Oficial 327 din 2008