Rasfoire documente

Regulamentul 1170/26-nov-2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2008

Regulamentul 1171/26-nov-2008 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 14 noiembrie - 21 noiembrie 2008 în cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 969/2006 pentru porumb

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2008

Regulamentul 1172/25-nov-2008 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2008

Directiva 2008/108/CE/26-nov-2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţelor flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazol şi mepiquat ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2008

Decizia 2008/885/CE/20-nov-2008 de numire a nouă membri români şi a unsprezece supleanţi români în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2008

Decizia 2008/886/CE/12-nov-2008 de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ţine seama de situaţia specială din Kenya în ceea ce priveşte fileul de ton

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2008

Decizia 2008/887/PESC/25-sep-2008 privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană şi Republica Croaţia cu privire la participarea Republicii Croaţia la misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2008

Acord din 24-nov-2008 între Uniunea Europeană şi Republica Croaţia cu privire la participarea Republicii Croaţia la misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2008

Decizia ATALANTA/1/2008/18-nov-2008 privind numirea comandantului forţei Uniunii Europene pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2008