Rasfoire documente

Recomandarea 2008/867/CE/03-oct-2008 privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piaţa muncii

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2008

Regulamentul 1135/17-nov-2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2008

Regulamentul 1136/17-nov-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2008 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită şi mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată şi pentru carnea de bivol congelată

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2008

Decizia 2008/864/CE/30-iul-2008 referitoare la un proiect de decret al Republici Cehe de stabilire a cerinţelor privind suplimentele alimentare şi îmbogăţirea produselor alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2008

Decizia 2008/865/CE/10-nov-2008 privind neincluderea cloratului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2008

Decizia 2008/868/PESC/13-oct-2008 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la participarea Federaţiei Ruse la operaţia militară a Uniunii Europene în Republica Ciad şi în Republica Centrafricană (Operaţia EUFOR Tchad/RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2008

Acord din 05-nov-2008 între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la participarea Federaţiei Ruse la operaţia militară a Uniunii Europene în Republica Ciad şi în Republica Centrafricană (EUFOR Tchad/RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2008

Rectificare din 18-nov-2008 la Regulamentul (CE) nr. 807/2001 al Comisiei din 25 aprilie 2001 de modificare a anexelor I, II şi III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2008

Rectificare din 18-nov-2008 la Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 al Consiliului din 26 septembrie 2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor şi legumelor şi de modificare a Directivelor 2001/112/CE şi 2001/113/CE şi a Regulamentelor (CEE) nr. 827/68, (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96, (CE) nr. 2826/2000, (CE) nr. 1782/2003 şi (CE) nr. 318/2006 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2008

Decizia 2008/866/CE/12-nov-2008 privind măsurile de urgenţă de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluşte bivalve destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2008