Rasfoire documente

Decizia 2008/855/CE/03-nov-2008 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2008

Regulamentul 1119/12-nov-2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2008

Regulamentul 1120/12-nov-2008 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 3 şi 7 noiembrie 2008 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2008

Decizia 2008/853/CE/20-oct-2008 privind acordarea unui ajutor de stat de urgenţă de către autorităţile din Cipru pentru diminuarea efectelor secetei din 2007-2008 în sectorul agricol

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2008

Decizia 2008/854/CE/02-iul-2008 privind schema de ajutor de stat ''Legea regională nr. 9 din 1998 - utilizarea abuzivă a ajutorului N 272/98'' C 1/04 (ex NN 158/03 şi CP 15/2003)

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2008

Decizia 2008/856/CE/06-nov-2008 de modificare a Deciziei 2002/613/CE privind centrele aprobate de colectare de material seminal de porcine din Canada şi Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2008

Decizia 2008/857/CE/10-nov-2008 de modificare a Deciziei 2004/4/CE de autorizare a statelor membre în vederea adoptării provizorii de măsuri urgente de protecţie împotriva răspândirii Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith provenind din Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2008

Actiunea comuna 2008/858/PESC/10-nov-2008 în sprijinul Convenţiei privind armele biologice şi toxice (BTWC), în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2008