Rasfoire documente

Regulamentul 1083/05-nov-2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2008

Regulamentul 1084/05-nov-2008 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2008

Regulamentul 1085/05-nov-2008 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 27 şi 31 octombrie 2008 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2008

Regulamentul 1087/05-nov-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2008 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului şi de stabilire a unui cod comunitar al practicilor şi tratamentelor oenologice, în ceea ce priveşte anexa XVII

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2008

Regulamentul 1088/05-nov-2008 de stabilire în mod provizoriu a obligaţiilor de livrare a zahărului din trestie de zahăr care urmează să fie importat în cadrul Protocolului ACP şi al Acordului cu India pentru perioada de livrare care începe la 1 iulie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2008

Regulamentul 1089/05-nov-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1832/2006 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului ca urmare a aderării Bulgariei şi a României

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2008

Regulamentul 1090/31-oct-2008 de interzicere a pescuitului de eglefin în apele norvegiene din zonele I şi II de către navele care arborează pavilionul Poloniei

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2008

Regulamentul 1091/31-oct-2008 de interzicere a pescuitului de macrou în zonele III şi IV, precum şi în apele CE din zonele IIa, IIIb, IIIc şi IIId de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2008

Regulamentul 1092/05-nov-2008 de interzicere a pescuitului de cod în zonele I şi IIb de către navele aflate sub pavilionul Poloniei

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2008

Regulamentul 1093/05-nov-2008 de interzicere a pescuitului de cod în zonele I şi IIb de către navele aflate sub pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2008

Regulamentul 1086/05-nov-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1438/2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare a politicii comunitare în domeniul flotei definite la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2008