Rasfoire documente

Regulamentul 1017/17-oct-2008 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în cursul primelor şapte zile ale lunii octombrie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2008

Regulamentul 1018/17-oct-2008 privind eliberarea licenţelor de import pentru usturoi în subperioada 1 decembrie 2008 - 28 februarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2008

Regulamentul 1020/17-oct-2008 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală şi a Regulamentului (CE) nr. 2076/2005 în ceea ce priveşte marcajul de identificare, laptele crud şi produsele lactate, ouăle şi produsele din ouă şi anumite produse pescăreşti

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2008

Regulamentul 1016/17-oct-2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2008

Regulamentul 1022/17-oct-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 în privinţa valorilor limită pentru azotul bazic volatil total (ABVT)

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2008

Regulamentul 1025/17-oct-2008 de înregistrare a unei denumiri în registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Radicchio di Chioggia (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2008

Decizia 2008/803/CE/14-oct-2008 privind deschiderea unei anchete în temeiul articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului cu privire la punerea efectivă în aplicare a anumitor convenţii privind drepturile omului în Sri Lanka

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2008

Decizia 2008/804/CE/17-oct-2008 de modificare a Deciziei 2004/211/CE în ceea ce priveşte înregistrările referitoare la Brazilia, la Muntenegru şi la Serbia din lista ţărilor terţe şi a părţilor acestora din care sunt autorizate importuri în Comunitate de ecvidee vii şi de material seminal, ovule şi embrioni din specia ecvine

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2008

Regulamentul 1023/17-oct-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2076/2005 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de tranziţie acordată operatorilor din sectorul alimentar care importă ulei de peşte destinat consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2008

Regulamentul 1024/17-oct-2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2008

Regulamentul 1026/17-oct-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1003/2008 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 octombrie 2008

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2008

Regulamentul 1021/17-oct-2008 de modificare a anexelor I, II şi III la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman şi a Regulamentului (CE) nr. 2076/2005 referitor la moluştele bivalve vii, la anumite produse pescăreşti şi la personalul care participă la controale oficiale în abatoare

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2008