Rasfoire documente

Regulamentul 993/10-oct-2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2008

Regulamentul 994/08-oct-2008 privind un sistem standardizat şi securizat de registre în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2008

Decizia 2008/787/CE/03-oct-2008 de modificare a Deciziei 2006/410/CE de stabilire a sumelor care, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2), articolul 143d şi articolul 143e din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, sunt puse la dispoziţia FEADR şi a sumelor care vor fi puse la dispoziţia FEGA

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2008

Decizia 2008/788/CE/03-oct-2008 de stabilire a sumelor nete care rezultă din aplicarea modulării voluntare în Portugalia pentru anii calendaristici 2009-2012

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2008

Decizia 2008/789/CE/03-oct-2008 de modificare a Deciziei 2006/588/CE de stabilire a alocării pentru statele membre a sumelor rezultate din modularea prevăzută la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului pentru anii 2006-2012

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2008

Decizia 2008/790/CE/07-oct-2008 de modificare a Deciziei 2006/133/CE privind obligaţia statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este atestată absenţa sa

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2008

Decizia 2008/791/CE/10-oct-2008 de rectificare a Directivei 2008/40/CE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii amidosulfuronului şi nicosulfuronului ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2008