Rasfoire documente

Regulamentul 843/28-aug-2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2008

Regulamentul 844/28-aug-2008 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2008

Regulamentul 845/28-aug-2008 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2008

Regulamentul 846/28-aug-2008 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2008

Regulamentul 847/28-aug-2008 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1060/2007

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2008

Regulamentul 848/28-aug-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2076/2002 şi a Deciziei 2003/565/CE în ceea ce priveşte perioada de timp prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2008

Regulamentul 849/28-aug-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3199/93 privind recunoaşterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2008

Regulamentul 850/28-aug-2008 de deschidere a procedurii de atribuire a licenţelor de export pentru brânzeturile care urmează a fi exportate în Statele Unite ale Americii în 2009 în cadrul anumitor contingente din GATT

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2008

Regulamentul 851/28-aug-2008 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2008

Regulamentul 117/02-feb-2007 Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea pneurilor în ceea ce priveşte emisiile sonore de rulare şi aderenţa pe suprafeţele umede

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2008