Rasfoire documente

Regulamentul 763/09-iul-2008 privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2008

Decizia 2008/633/JAI/23-iun-2008 privind accesul la Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autorităţile desemnate ale statelor membre şi de către Europol în scopul prevenirii, depistării şi cercetării infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2008

Decizia 768/2008/CE/09-iul-2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2008

Regulamentul 764/09-iul-2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2008

Regulamentul 762/09-iul-2008 privind transmiterea de către statele membre a statisticilor în domeniul acvaculturii şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 788/96 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2008

Regulamentul 765/09-iul-2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2008

Regulamentul 767/09-iul-2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS)

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2008

Regulamentul 766/09-iul-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2008