Rasfoire documente

Regulamentul 799/08-aug-2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2008

Regulamentul 801/08-aug-2008 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2008

Regulamentul 802/07-aug-2008 de interzicere a pescuitului de ierosme în apele norvegiene din zona IV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2008

Regulamentul 803/08-aug-2008 de modificare pentru a 98-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2008

Decizia 2008/654/CE/24-iul-2008 privind liniile directoare pentru asistarea statelor membre în elaborarea raportului anual cu privire la planul de control naţional multianual integrat prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2008

Decizia 2008/655/CE/24-iul-2008 de aprobare a planurilor de vaccinare de urgenţă împotriva bolii limbii albastre în anumite state membre şi de stabilire a nivelului contribuţiei financiare comunitare pentru 2007 şi 2008

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2008

Decizia 2008/656/CE/28-iul-2008 privind admisibilitatea notificărilor referitoare la reînnoirea includerii în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului a substanţelor active azimsulfuron, azoxistrobin, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-metil, prohexadion-calciu şi spiroxamină şi la stabilirea listei notificatorilor vizaţi

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2008

Regulamentul 800/06-aug-2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2008