Rasfoire documente

Decizia 2008/634/CE/18-iun-2008 privind stabilirea sediului Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT)

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2008

Regulamentul 769/01-aug-2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2008

Regulamentul 770/01-aug-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 349/2005 de stabilire a normelor privind finanţarea comunitară a măsurilor de urgenţă şi a campaniei de combatere a anumitor boli ale animalelor în temeiul Deciziei 90/424/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2008

Regulamentul 772/01-aug-2008 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2008

Decizia 2008/635/CE/22-iul-2008 privind importurile în Comunitate de material seminal, ovule şi embrioni de animale din speciile ovină şi caprină, în ceea ce priveşte lista ţărilor terţe, lista centrelor de colectare a materialului seminal şi echipele de recoltare a embrionilor, precum şi cerinţele de certificare

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2008

Decizia 2008/636/CE/22-iul-2008 de stabilire a listei cuprinzând ţările terţe din care statele membre autorizează importurile de ovule şi embrioni de animale din specia porcină

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2008

Rectificare din 02-aug-2008 la Regulamentul (CE) nr. 717/2008 din 17 iulie 2008 privind instituirea unei proceduri comunitare de administrare a contingentelor cantitative

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2008

Regulamentul 771/01-aug-2008 de stabilire a normelor de organizare şi de procedură ale Camerei de recurs a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2008