Rasfoire documente

Regulamentul 671/15-iul-2008 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iulie 2008

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2008

Regulamentul 666/15-iul-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2008

Regulamentul 670/15-iul-2008 de înregistrare a unei denumiri în registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Arroz Carolino das Lezirias Ribatejanas (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2008

Decizia 2008/584/CE/15-iul-2008 de modificare a Deciziei 2006/493/CE de stabilire a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, a defalcării anuale a acestuia, precum şi a sumei minime care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul ''Convergenţă''

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2008

Decizia 2008/585/CE/07-iul-2008 de acordare a unei derogări producţiei de energie electrică din Austria de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2008

Regulamentul 667/15-iul-2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2008

Regulamentul 21/31-ian-2003 Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte echipamentele interioare ale acestora

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2008

Regulamentul 668/15-iul-2008 de modificare a anexelor II-V la Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, cu privire la metodele de lucru şi procedurile operaţionale

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2008

Regulamentul 669/15-iul-2008 de completare a anexei IC la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2008

Pozitia comuna 2008/586/PESC/15-iul-2008 de actualizare a Poziţiei comune 2001/931/PESC privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Poziţiei comune 2007/871/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2008

Decizia 2008/583/CE/15-iul-2008 de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Deciziei 2007/868/CE

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2008