Rasfoire documente

Informare din 16-iun-2008 privind data de intrare în vigoare a Acordului interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2008

Decizia 2008/582/CE/08-iul-2008 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secţiunii ''Garantare'' a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA) şi în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA)

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2008

Regulamentul 664/14-iul-2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2008

Regulamentul 665/14-iul-2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2008

Declaratie din 16-iun-2008 în conformitate cu articolul 40 alineatul (4) din Acordul internaţional privind cafeaua din 2007

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2008

Decizia 2008/579/CE/16-iun-2008 privind semnarea şi încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Acordului internaţional privind cafeaua din 2007

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2008

Acord din 16-iun-2008 INTERNATIONAL PRIVIND CAFEAUA DIN 2007

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2008

Decizia 2008/580/CE/23-iun-2008 de acordare a unei garanţii comunitare Băncii Europene de Investiţii împotriva pierderilor în cadrul unor împrumuturi pentru proiecte din afara Comunităţii (ţările învecinate din sud-est, ţări mediteraneene, America Latină şi Asia şi Republica Africa de Sud)

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2008

Decizia 2008/581/CE/04-iul-2008 privind finanţarea depozitării antigenilor antiaftoşi şi formularea vaccinurilor reconstituite pe baza unor astfel de antigeni

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2008

Decizia 2008/578/CE/28-feb-2008 privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană şi Consiliul Europei cu privire la cooperarea între Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2008

Acord din 23-mai-2007 între Comunitatea Europeană şi Consiliul Europei cu privire la cooperarea între Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2008