Rasfoire documente

Decizia 2008/563/CE/03-iun-2008 de abrogare a Deciziei 2005/185/CE privind existenţa unui deficit excesiv în Republica Cehă

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Decizia 2008/564/CE/30-iun-2008 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizaţiilor provizorii acordate pentru noua substanţă activă profoxidimă

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Regulamentul 649/08-iul-2008 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de cărbune activ pudră originar din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Regulamentul 650/09-iul-2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Regulamentul 651/09-iul-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1653/2004 de stabilire a regulamentului financiar tip pentru agenţiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Regulamentul 652/09-iul-2008 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2343/2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Regulamentul 653/09-iul-2008 de stabilire a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe aplicat în perioada 30 iunie-4 iulie 2008 produselor de import din zahăr în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Decizia 2008/560/CE/03-iun-2008 de abrogare a Deciziei 2005/694/CE privind existenţa unui deficit excesiv în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Decizia 2008/561/CE/03-iun-2008 de abrogare a Deciziei 2005/730/CE privind existenţa unui deficit excesiv în Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Decizia 2008/562/CE/03-iun-2008 de abrogare a Deciziei 2005/182/CE privind existenţa unui deficit excesiv în Slovacia

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Decizia 2008/565/CE/30-iun-2008 de recunoaştere în principiu a conformităţii dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea eventualei includeri a substanţelor Paecilomyces fumosoroseus tulpina Fe 9901 şi Trichoderma atroviride tulpina I-1237 în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Decizia 2008/566/CE/01-iul-2008 privind recunoaşterea, în principiu, a conformităţii dosarelor prezentate pentru examinare detaliată în vederea posibilei înscrieri a fosfanului şi tiencarbazonului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Decizia 2008/567/CE/04-iul-2008 privind contribuţia financiară a Comunităţii pe anul 2008, destinată acţiunilor OIE în domeniul bunăstării animalelor şi al supravegherii şi clasificării bolilor animale

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Decizia 2008/568/PESC/24-iun-2005 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind procedurile de securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Acord din 28-apr-2008 între Confederaţia Elveţiană şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Informatia din 10-iul-2008 privind data intrării în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind procedurile de securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008