Rasfoire documente

Regulamentul 50/22-ian-2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 18 din 2008

Regulamentul 54/22-ian-2008 privind licenţele de import acordate în 2008 pentru conservele de ciuperci

publicat in Jurnalul Oficial 18 din 2008

Decizia 2008/68/CE/20-dec-2007 privind excluderea de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA), secţiunea Garantare

publicat in Jurnalul Oficial 18 din 2008

Decizia 2008/69/CE/21-dec-2007 privind contribuţia financiară comunitară la cheltuielile suportate de statele membre pentru punerea în aplicare a sistemelor de monitorizare şi control privind politica comună în domeniul pescuitului pentru anul 2007 (a doua tranşă)

publicat in Jurnalul Oficial 18 din 2008

Decizia 2008/70/CE/22-ian-2008 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecţie referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările de curte din Germania, Polonia şi România

publicat in Jurnalul Oficial 18 din 2008

Regulamentul 51/22-ian-2008 privind eliberarea licenţelor de import de usturoi în subperioada 1 martie - 31 mai 2008

publicat in Jurnalul Oficial 18 din 2008

Decizia 2008/71/CE/23-ian-2008 de modificare a Deciziei 2007/718/CE privind anumite măsuri de protecţie contra febrei aftoase din Cipru

publicat in Jurnalul Oficial 18 din 2008

Regulamentul 52/22-ian-2008 de deschidere pentru anul 2008 şi pentru anii următori a unui contingent tarifar aplicabil importurilor în Comunitatea Europeană de anumite mărfuri originare din Islanda şi rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 18 din 2008

Regulamentul 53/22-ian-2008 privind deschiderea şi modul de gestionare al unor contingente tarifare comunitare pentru vinurile originare din Republica Muntenegru

publicat in Jurnalul Oficial 18 din 2008