Rasfoire documente

Regulamentul 595/16-iun-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1996 de suspendare temporară a drepturilor autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite produse industriale, agricole şi pescăreşti

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2008

Regulamentul 596/24-iun-2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2008

Regulamentul 597/24-iun-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 372/2007 de stabilire a limitelor de migrare provizorii pentru plastifianţii utilizaţi în garnituri de etanşare ale capacelor, destinate să vină în contact cu produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2008

Regulamentul 598/24-iun-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele de comercializare a ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2008

Regulamentul 599/24-iun-2008 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 412/2008 privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită congelată destinată prelucrării

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2008

Decizia 2008/483/CE/18-iun-2008 de stabilire a contribuţiei financiare comunitare la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgenţă luate pentru a combate pesta porcină clasică în Germania în 2006

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2008

Decizia 2008/484/CE/20-iun-2008 privind prelungirea anumitor decizii referitoare la ajutoarele de stat

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2008

Actiunea comuna 2008/485/PESC/23-iun-2008 de modificare şi de prelungire a duratei de aplicare a Acţiunii comune 2007/405/PESC privind misiunea de poliţie a Uniunii Europene organizată în cadrul reformei sectorului de securitate (RSS) şi interfaţa sa cu justiţia în Republica Democrată Congo (EUPOL RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2008

Rectificare din 25-iun-2008 la Regulamentul (CE) nr. 1214/2007 al Comisiei din 20 septembrie 2007 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2008

Directiva 2008/56/CE/17-iun-2008 de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru ''Strategia pentru mediul marin'')

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2008