Rasfoire documente

Regulamentul 575/19-iun-2008 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Regulamentul 576/19-iun-2008 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Regulamentul 570/19-iun-2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Regulamentul 569/12-iun-2008 de modificare a Regulamentului nr. 11 privind eliminarea discriminării în materie de tarife şi condiţii de transport, în aplicarea articolului 79 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Regulamentul 573/19-iun-2008 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Regulamentul 574/19-iun-2008 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 581/2004

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Regulamentul 577/19-iun-2008 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Regulamentul 578/19-iun-2008 de stabilire a măsurii în care cererile de licenţe de import introduse în iunie 2008 pentru anumite produse lactate din cadrul anumitor contingente tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 pot fi acceptate

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Regulamentul 579/18-iun-2008 de interzicere a pescuitului de cod în Skagerrak de către navele care arborează pavilionul Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Regulamentul 580/18-iun-2008 de modificare pentru a 96-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Regulamentul 581/19-iun-2008 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Decizia 582/2008/CE/17-iun-2008 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoaşterea unilaterală de către Bulgaria, Cipru şi România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naţionale ale acestora în scopul tranzitului pe teritoriile lor

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Decizia 2008/465/CE/06-iun-2008 de modificare a apendicelui B la anexa VII la Actul de aderare a Bulgariei şi a României în ceea ce priveşte anumite unităţi din sectoarele cărnii, cărnii de pasăre, peştelui şi laptelui şi produselor lactate din România

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Regulamentul 571/19-iun-2008 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind criteriile de revizuire a programelor anuale de monitorizare a ESB

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Decizia 2008/466/CE/19-iun-2008 privind contribuţia financiară a Comunităţii, pe anul 2008, pentru proiecte-pilot şi acţiuni pregătitoare în domeniul bunăstării animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Decizia 2008/467/CE/19-iun-2008 de stabilire a contribuţiei financiare comunitare la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgenţă luate pentru a combate febra catarală ovină în Portugalia în 2004 şi 2005

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Recomandarea 2008/468/CE/30-mai-2008 privind măsurile de reducere a riscurilor prezentate de substanţele oxid de zinc, sulfat de zinc şi bi(ortofosfat) de trizinc

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Rectificare din 20-iun-2008 la Regulamentul (CE) nr. 553/2008 din 17 iunie 2008 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008

Regulamentul 572/19-iun-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1238/95 privind nivelul taxei anuale şi al taxelor pentru examinarea tehnică, datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante, precum şi modalitatea de plată

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2008