Rasfoire documente

Regulamentul 470/26-mai-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce priveşte transferul ajutorului pentru tutun către Fondul comunitar pentru tutun pentru anii 2008 şi 2009 şi a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce priveşte finanţarea Fondului comunitar pentru tutun

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2008

Regulamentul 474/29-mai-2008 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2008

Regulamentul 475/29-mai-2008 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2008

Regulamentul 476/29-mai-2008 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2008

Regulamentul 477/29-mai-2008 de stabilire a faptului că nu se va acorda nici o atribuire la zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1060/2007

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2008

Regulamentul 478/29-mai-2008 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2008

Decizia 2008/400/CE/11-mar-2008 privind sistemul de ajutor de stat C 28/07 (ex NN 33/07) pe care Italia intenţiona să îl pună în aplicare în beneficiul investiţiilor din zonele defavorizate

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2008

Decizia 2008/401/CE/30-apr-2008 de modificare a regulamentului său de procedură referitor la normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea, pentru instituţiile şi organismele comunitare, a dispoziţiilor Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în domeniul mediului

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2008

Decizia BCE/2008/3/15-mai-2008 privind procedurile de acreditare a securităţii pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro pentru bancnotele euro

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2008

Regulamentul 471/29-mai-2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2008

Actiunea comuna 2008/403/PESC/29-mai-2008 de modificare a Acţiunii comune 2007/805/PESC de numire a unui Reprezentant Special al Uniunii Europene pe lângă Uniunea Africană

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2008

Regulamentul 472/29-mai-2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt în ceea ce priveşte primul an de bază aplicabil seriilor de timp din NACE Rev. 2 şi seriilor de timp anterioare anului 2009, care urmează a fi transmise în conformitate cu NACE Rev. 2, nivelul de detaliere, forma, prima perioadă de referinţă, precum şi perioada de referinţă

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2008

Regulamentul 473/29-mai-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte adaptarea codurilor NC pentru anumite substanţe care diminuează stratul de ozon şi pentru amestecuri care conţin astfel de substanţe

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2008