Rasfoire documente

Regulamentul 398/05-mai-2008 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2008

Regulamentul 396/29-apr-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 397/2004 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de lenjerie de pat din bumbac originară din Pakistan

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2008

Regulamentul 399/05-mai-2008 de modificare a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la cerinţe pentru anumite tipuri de hrană prelucrată pentru animale de companie

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2008

Regulamentul 400/05-mai-2008 de modificare pentru a 95-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2008

Decizia 2008/354/CE/11-dec-2007 privind ajutorul de stat C 47/06 (ex N 648/05) - Creditul fiscal în favoarea creării de jocuri video

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2008

Recomandarea 2008/355/CE/05-dec-2007 privind reproducerea textului din articolul 20 din Tratatul CE în paşapoarte

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2008

Decizia EULEX/2/2008/22-apr-2008 de instituire a Comitetului contribuitorilor pentru misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo (EULEX Kosovo)

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2008

Regulamentul 397/05-mai-2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2008

Informatia din 06-mai-2008 privind data intrării în vigoare a acordului de parteneriat între Comunitatea Europeană şi Republica Côte d'Ivoire

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2008

Proces Verbal din 06-mai-2008 DE RECTIFICARE a Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2008