Rasfoire documente

Regulamentul 348/18-apr-2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2008

Regulamentul 353/18-apr-2008 de stabilire a normelor de aplicare pentru cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2008

Decizia 2008/318/CE/07-apr-2008 privind autorizarea Italiei de a aplica, în anumite zone geografice, cote reduse de impozitare pentru motorina şi GPL utilizate pentru încălzire, în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2008

Regulamentul 349/18-apr-2008 privind eliberarea licenţelor de import de usturoi în subperioada 1 iunie-31 august 2008

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2008

Decizia 2008/319/CE/14-apr-2008 de modificare a Deciziei 2000/265/CE de adoptare a Regulamentului financiar privind aspectele bugetare ale gestionării de către secretarul general adjunct al Consiliului a contractelor încheiate de acesta, în numele anumitor state membre, cu privire la instalarea şi funcţionarea ''SISNET'', infrastructura de comunicaţii în cadrul Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2008

Decizia 2008/320/CE/25-mar-2008 privind stabilirea cantităţilor de bromură de metil care pot fi folosite pentru utilizări critice în Comunitate între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2008 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2008

Decizia 2008/321/CE/08-apr-2008 privind excluderea de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA) şi în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA)

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2008

Decizia 2008/322/CE/18-apr-2008 de prelungire a validităţii Deciziei 2006/502/CE prin care se solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii sunt puse pe piaţă şi să interzică punerea pe piaţă a brichetelor fantezie

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2008

Regulamentul 350/18-apr-2008 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2008

Regulamentul 351/16-apr-2008 de punere în aplicare a Directivei 2004/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la stabilirea priorităţii pentru inspecţia la sol a aeronavelor care folosesc aeroporturile comunitare

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2008

Regulamentul 352/18-apr-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a drepturilor suplimentare pentru castraveţi şi cireşe, altele decât vişinele

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2008

Directiva 2008/49/CE/16-apr-2008 de modificare a anexei II la Directiva 2004/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind criteriile de efectuare a inspecţiilor la sol pe aeronavele care folosesc aeroporturile comunitare

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2008